WERD Member List

This is the complete list of members for WERD, including all inherited members.

baseline_denormalise(const DENORM *denorm)WERD
baseline_normalise(ROW *row, DENORM *denorm=NULL)WERD
baseline_normalise_x(ROW *row, float x_height, DENORM *denorm=NULL)WERD
blob_list()WERD [inline]
bounding_box()WERD
cblob_list()WERD [inline]
cblobsWERD
copy_on(WERD *&other)WERD
correctWERD
de_dump(FILE *f)WERD [inline]
de_serialise_asc(FILE *f)ELIST_LINK
disp_flagsWERD
display_flag(UINT8 flag) constWERD [inline]
dummyWERD
dummy2WERD
dump(FILE *f)WERD [inline]
ELIST_LINK()ELIST_LINK [inline]
ELIST_LINK(const ELIST_LINK &)ELIST_LINK [inline]
flag(WERD_FLAGS mask) const WERD [inline]
flagsWERD
gblob_list()WERD [inline]
join_on(WERD *&other)WERD
larc_copy(float xheight)WERD
move(const ICOORD vec)WERD
operator=(const WERD &source)WERD
ELIST_LINK::operator=(const ELIST_LINK &)ELIST_LINK [inline]
plot(WINDOW window, COLOUR colour, BOOL8 solid=FALSE)WERD
plot(WINDOW window, BOOL8 solid=FALSE)WERD
plot_rej_blobs(WINDOW window, BOOL8 solid=FALSE)WERD
poly_copy(float xheight)WERD
prep_serialise()WERD [inline]
print(FILE *fp)WERD
rej_blob_list()WERD [inline]
rej_cblob_list()WERD [inline]
rej_cblobsWERD
scale(const float vec)WERD
serialise_asc(FILE *f)ELIST_LINK
set_blanks(UINT8 new_blanks)WERD [inline]
set_display_flag(UINT8 flag, BOOL8 value)WERD [inline]
set_flag(WERD_FLAGS mask, BOOL8 value)WERD [inline]
set_text(const char *new_text)WERD [inline]
shallow_copy()WERD
space()WERD [inline]
text() constWERD [inline]
WERD()WERD [inline]
WERD(C_BLOB_LIST *blob_list, UINT8 blanks, const char *text)WERD
WERD(PBLOB_LIST *blob_list, UINT8 blanks, const char *text)WERD
WERD(PBLOB_LIST *blob_list, WERD *clone)WERD
WERD(C_BLOB_LIST *blob_list, WERD *clone)WERD
~WERD()WERD [inline]


Generated on Wed Feb 28 19:49:34 2007 for Tesseract by  doxygen 1.5.1